Junta

La Junta Directiva d’aquesta federació esta formada per membres de les quatre entitats organitzadores de la festa.

•    L’Arca de Noé
•    Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni
•    Germandat de Sant Antoni Abat de Barcelona
•    Sant Antoni Comerç

President: Andreu Bernadàs Peñalver
Vicepresident 1r: Antoni Sánchez Caballé
Vicepresident 2n: Antoni Guasch Asensio
Vicepresident 3r: Viçens Gasca Grau
Tresorer: Joan Mateu Martí
Secretaria: Sonia Mencías Pérez
Vocals: Xavier Cordomí Fernandez
Carme Garcia Tapia
Josep Mª Sala Piera